Cultureel Ondernemerschap

De museumorganisatie zet zich op een (financieel) duurzame wijze in om de culturele missie te realiseren. Dit gaat samen met het optimaliseren van de eigen inkomsten en de bereidheid om risico's te nemen om de doelstellingen te realiseren. Van belang hierbij is dat meetbare doelen op artistiek, maatschappelijk en financieel gebied worden benoemd en prestaties gemeten en geëvalueerd.

ORGANISATIE

Het Zeeuws Museum heeft een organisatiestructuur met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht. In 2015 is onderzocht hoe de dagelijkse praktijk van de medewerkers het best kan aansluiten bij de visie en strategie van het museum, zodat de talenten van de medewerkers nog beter tot bloei kunnen komen. Zaken als een gedeeld beeld van relevante marktinvloeden en effectieve samenwerking spelen daarbij een rol. Naar aanleiding van dit onderzoek is ervoor gekozen de organisatie in te richten met vier zelfsturende teams naast het managementteam. De teams hebben hun taakstelling en samenwerking hierop aangepast, onder begeleiding van een coach. Het project heeft geleid tot verbeterde communicatie, meer zelfsturing en een optimistische toekomstvisie binnen de teams en tussen de teams onderling. Het komende jaar zullen de teams zich verder ontwikkelen en zullen zij een jaarplan opstellen voor 2017.

ZEEUWS MUSEUM ZAKELIJK

In 2014 is een nieuw netwerk gestart: Zeeuws Museum Zakelijk. Met dit netwerk wil het Zeeuws Museum een community vormen van maatschappelijk betrokken ondernemers die geïnteresseerd zijn in de Zeeuwse cultuur. Het netwerk zal financieel bijdragen aan activiteiten van het Zeeuws Museum. Het netwerk telde eind 2015 vijftien leden. In 2015 zijn de mogelijkheden voor sponsoring in natura verder ontwikkeld. Met een aantal ondernemers zijn daarbij voor beide partijen zakelijk interessante afspraken gemaakt, waarbij het delen van kennis en netwerken voorop staat.

RAAD VAN TOEZICHT

Jolanda van Koeveringe - voorzitter
Advocaat/partner Justion Advocaten
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Middelburg
 • Bestuurslid Stichting Zeeuwse Meesters
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Zeeland Sport & Leisure

Huib Zuidervaart - secretaris en lid op voordracht van het KZGW
Wetenschapshistoricus
Nevenfuncties:

 • Eindredacteur Studium: Belgisch-Nederlands kwartaaltijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis / Revue d’Histoire des Sciences et des Universités
 • Secretaris KNAW-commissie Wetenschapsgeschiedenis

Dianne Hoogstrate (tot en met september 2015) - lid
Cultuurwetenschapper, directeur/eigenaar Hoogstrate CV

Coen van der Wel - lid (financiële commissie)
CFO Roompot Group

Bob Crezee - lid (financiële commissie)
Senior docent management en studentendecaan, Reinwardt Academie
Nevenfuncties:

 • Lid Adviescommissie Museumregister
 • Vertrouwenspersoon Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Carin Reinders - lid
Directeur-bestuurder CODA, Apeldoorn
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Mode met een Missie, Arnhem
 • Voorzitter adviescommissie Kunst & Cultuur, Provincie Drenthe
 • Lid Raad van Toezicht EduArt, Arnhem

Mirjam van Zuilen - lid, vicevoorzitter
Directeur Corporate Communicatie & Public Affairs DELTA N.V., Middelburg
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking ROOS
 • Lid Raad van Toezicht Omroep Zeeland
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Zeeland Sport & Leisure

Ambassadeurs Zeeuws Museum


Ambassadeurs Zeeuws Museum
Foto Anda van Riet

MEDEWERKERS

 • Mike van den Berge - suppoost
 • Joëlle Bouwense - suppoost
 • Leroy de Bruijn - suppoost
 • Ina Dellebeke - medewerker registratie
 • Marcel de Dreu - suppoost
 • Dineke Joziasse - secretaresse
 • Shananda Kieboom - suppoost
 • Raymond van Kralingen - suppoost
 • Yvette Lardinois - marketing en communicatie
 • Ron Leeuwenburg - depotbeheerder/technisch medewerker collectie
 • Karina Leijnse - collectiebeheerder/tentoonstellingsmaker
 • Mieke Maris - administratief medewerker
 • Nathalie van Ooijen - office manager /(project)-secretaresse
 • Cindy van Oorschot - secretaresse
 • Linda Planteydt - medewerker P&O (gedetacheerd vanuit Zeeuwse Bibliotheek)
 • Maaike Ritsema - marketing en communicatie
 • Marleen Rozenbrand - educatie
 • Marjan Ruiter - directeur
 • Caroline van Santen - conservator
 • Henk Scheffer - gebouwbeheer (gedetacheerd vanuit Koch Adviesgroep)
 • Wendy Steunebrink - financiële administratie
 • Wouter Storm (tot 1 april) - projectcoördinator (freelance)
 • Claudia Urru - hoofd bedrijfsvoering
 • Romeo Vermuë - suppoost
 • Ivo van Werkhoven - tentoonstellingsmaker
 • Dorine Zelders - educatie
 • Els van Zweeden - floormanager

TIJDELIJKE MEDEWERKERS (FREELANCE)

 • Jessica van Dierendonck - markten en beurzen
 • Perry van Loon - activiteiten
 • Nanda Runge - collectie
 • Jenny Schroevers - activiteiten
 • Joy Schroevers - activiteiten
 • Saskia Smit - projectcoördinator geschiedenis
 • Ellen Verhofstad - sponsoring

RONDLEIDERS/MUSEUMDOCENTEN

 • Jessica van Dierendonck
 • Vicky Haverkate
 • Ad van der Jagt
 • Karin Kappert
 • Sanne Knol
 • Ada Lilipaly
 • Maria de Milliano
 • Evelijn Schaalje
 • Betsy Schilperoord
 • Johanna Schroevers
 • Andrien Smeels
 • Inge Zwart

VRIJWILLIGERS

 • Ina van Asperen
 • Jan Piet Bekker
 • Wilma Bielok
 • Marja Boland
 • Gery Boneschansker
 • Anita Bornkamp
 • Ger Bosselaar
 • Mark Bosselaers
 • Loes van Boven
 • Monique Brassé
 • Linda van Dijke
 • Joke Dissel
 • Ida Doorenweerd
 • Mia Elmont
 • Aagje Feldbrugge
 • Marianne Gossije
 • Wietske Habets
 • Gerard Heerebout
 • Katie Heyning
 • Ria D’Hont
 • Cora Jebbink
 • Bart de Jong
 • Marijke Kieboom
 • Rinie Kloosterman
 • Ria Kruse
 • Annemarie van Leeuwen
 • Kerstin Martens
 • Freddy van Nieulande
 • Herman Nijhuis
 • Caroline Pijnenburg
 • Riet Plantefeber
 • Ineke Raas
 • Corry Rasenberg
 • Janet van Renterghem
 • Annie Schuringa
 • Coby Severiens
 • Mira de Vries
 • Elsa Westland
 • Miranda Wille
 • Nina Wille

STAGIAIRS

 • René Everts
 • Jacob van der Kerkhof
 • Romy van Voren