Terugblik

Opnieuw kunnen we met trots terugzien. In 2015 is het Zeeuws Museum tweede geworden in de race om de BankGiro Loterij Museumprijs, de belangrijkste prijs in de Nederlandse museumwereld. De bezoekersaantallen stegen ook in 2015, zowel binnenshuis met 11% als online met een gemiddelde stijging voor de verschillende (social) mediakanalen van ruim 25%. Ons educatieprogramma Zeeuws Museum in de School is in een publicatie van het ministerie van OCW opgenomen als één van de dertien beste educatievoorbeelden in Nederland.

Met de missie om nieuwe generaties te verbinden met het erfgoed van Zeeland, nu en in de toekomst, is een nieuwe focus aangebracht in de activiteiten en positie van het Zeeuws Museum. Het presenteert zich naar buiten nadrukkelijker met projecten waarin de verbinding van publiek met het erfgoed van Zeeland, groepen publiek met elkaar en met het museum centraal staan. Een prima aanknopingspunt dus met de campagne van de Nederlandse Museumvereniging om musea in Nederland bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Deze eerste Nationale Museumweek werd afgetrapt in Middelburg, met de plaatsing van de metershoge gouden Eva. Deze oversized replica van een 8 cm hoog ivoren mesheft uit de collectie van het Zeeuws Museum is gedurende de Museumweek één van de vijf promotiesymbolen geweest.

Het Zeeuws Museum inspireert en verwondert het publiek met een verrassend en onverwacht beeld van het Zeeuwse verleden én het Zeeland van nu en de toekomst. Als middel daarvoor heeft het museum in 2015 vier tentoonstellingen gepresenteerd, waarvan twee nieuw. Al in 2014 startte Tasten in het Duister. Hoe een verloren van Reymerswale wordt herontdekt, waar een zwaar gehavend 16e-eeuws schilderij van de Zeeuwse schilder Marinus van Reymerswale centraal staat. Met het presenteren van het Meesterstuk van ontwerper Antoine Peters in het kader van het project HANDWERK heeft het Zeeuwse vrouwenjak een hedendaagse variant gekregen. Nieuw voor 2015 was de tentoonstelling Schieten tegen het vergeten. Fotografie in Zeeland tijdens WOII, met veel amateurfoto’s die een tot dusverre onderbelicht en authentiek beeld geven van de bezettingsjaren. De laatste tentoonstelling van 2015, Sign of the Times. Social media van de middeleeuwen, is waarschijnlijk de grootste tentoonstelling tot nu toe met religieuze èn profane middeleeuwse insignes.

Activiteiten die niet minder onverdienstelijk zijn voor het leren en verbinden van publiek en museum, zijn bijvoorbeeld deelname aan de Dutch Design Week in Eindhoven met een presentatie van de jaktrui van Antoine Peters. Ook Zeeuws Museum in de School en niet te vergeten Zeeuws Museum Onvergetelijk, dat aansluit bij het landelijk programma voor mensen met dementie en hun verzorgers, bewijzen hun waarde door een groeiende betrokkenheid van bezoeker en museum onderling.

Afgelopen jaar was ook een jaar van consolidatie. Zeeuws Museum Zakelijk, waarin gebouwd wordt aan een community van ondernemers die geïnteresseerd zijn in de Zeeuwse cultuur, heeft meer body gekregen. De integrale digitale strategie, in 2014 voor het eerst gepresenteerd, is een eerste fase ingegaan. De innovatieve ontwikkeling van een in de website geïntegreerde collectiedatabase moet leiden tot hogere efficiency en lagere kosten en vooral ook betere benutting van de mogelijkheden. Een intensieve AdWords campagne heeft geleid tot grote aantallen bezoekers maar ook meer informatie, zodat betere afstemming op de behoeften van online publiek kan plaatsvinden. De organisatie van ons museum zelf is ook een nieuwe fase ingegaan. Onderzoek en trainingen leidden tot een herinrichting van de interne organisatiestructuur, zodat nu zelfsturende teams naast het managementteam opereren.

Al met al was 2015 een bijzonder jaar voor ons. Door de prijzen, de museumweek en alle bijzondere projecten heeft het museum veel in de schijnwerpers gestaan en veel publiciteit gekregen. Dit heeft er zeker toe bijgedragen dat het jaar zelfs kon worden afgesloten met een kleine financiële plus. In deze nog steeds onzekere tijden geeft het vertrouwen voor de toekomst, zodat het Zeeuws Museum zijn missie met evenveel elan of zelfs nog beter kan invullen en vormgeven.

Marjan Ruiter
Directeur Zeeuws Museum