Colofon

De Zeeuwse Museumstichting is gevestigd te Middelburg en stelt zich ten doel Zeeuws erfgoed te bewaren, ontsluiten en vermeerderen, alles in de ruimste zin. Door voortdurend met behulp van kunstenaars en vormgevers nieuwe kaders te scheppen voor de collectie, bedient de stichting een breed publiek terwijl zij tegelijkertijd bijdraagt aan het scheppen van het erfgoed van morgen. De stichting kent een Raad van Toezicht - Directeur/bestuurder model. De stichting hanteert de Governance Code Cultuur.

TEKST

 • Caroline van Santen
 • Claudia Urru
 • Dorine Zelders
 • Ivo van Werkhoven
 • Karina Leijnse
 • Maaike Ritsema
 • Marjan Ruiter
 • Marleen Rozenbrand

REDACTIE

 • Antoine Vanhemelrijk

ONTWERP HUISSTIJL

 • Hans Gremmen

ONTWERP

WEBSITE

FOTOGRAFIE (TENZIJ ANDERS VERMELD)

 • Anda van Riet
 • Ivo Wennekes
 • Pim Top

Zeeuws Museum
Abdij
Middelburg

Postbus 378
4330 AJ Middelburg
Nederland
Tel +31 (0)118 65 30 00
www.zeeuwsmuseum.nl
info@zeeuwsmuseum.nl