Leren & Verbinden

Educatie is één van de speerpunten van het museum. Educatie richt zich zowel op jongeren (zowel in schoolverband als daarbuiten) als op volwassenen. Voor beide doelgroepen is er een aanbod op maat. Het museum stelt zich ten doel de kennis en ervaring op een interactieve wijze te delen.
Door samen te werken met onderwijs, culturele en maatschappelijke instellingen, kunstenaars en het bedrijfsleven fungeert het museum als verbindende factor. Het museum biedt context en verrassende invalshoeken en stimuleert hiermee het debat over actuele onderwerpen.

ONDERWIJS

Ook in 2017 ontwikkelt ZM in de school zich verder, met deelneming van ABS en Wilgenhof basisscholen in Middelburg. Zeeuws Museum in de school is een uitleencollectie met een doorlopende ontwikkelleerlijn voor onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Dit jaar zijn inspiratieteksten voor docenten en een poster en flyer gemaakt. ZM in de school krijgt zo een eigen gezicht.

Bot, illustratie ZM in de School


Bot, illustratie ZM in de School
Foto Anda van Riet

Bij de lopende exposities zijn educatieve activiteiten en programma's op maat gemaakt voor diverse doelgroepen. Bij zowel Uyt Eygen Ervarentheyd als Romeinse Kust is de speel- en tekentafel een succesvol instrument tot creatieve informatieoverdracht. Bij de nieuwe vaste presentatie Dit is Zeeland is een nieuw CKV-programma gemaakt voor HAVO en VWO.

Speciale evenementen als de Kinderkunstweek (22 t/m 2 april), de Museumkidsweek (14 t/m 29 oktober) en de N8vdN8 (28 oktober) krijgen een bijzondere invulling met activiteiten. Zo is tijdens de N8vdN8 met bijzondere aandacht voor griezelen zowel binnen als buiten een programma gemaakt: op zaal met het luisteren naar griezelverhalen en het tekenen van insecten en skeletten en buiten op het Abdijplein een theatervoorstelling door Zurøck.

Plattegrond van de activiteiten tijdens de N8vdN8. Getekend door Ben Vrancken


Plattegrond van de activiteiten tijdens de N8vdN8. Getekend door Ben Vrancken

ZM Jong, een team van Zeeuwse jongeren met een bijzonder bijbaantje als promotieteam voor het Zeeuws Museum, is actief op allerlei evenementen als openingen en zomermarkten. Een bijzondere manier van verbinden van nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland.

SAMENWERKING

Waar mogelijk zoekt het Zeeuws Museum mogelijkheden tot samenwerking met partners. Ook hier staat verbinden voorop. Naast delen van kennis en expertise scheppen we zo extra mogelijkheden om activiteiten vorm te geven en uit te voeren. Zo zijn er tekenprojecten (BEELDTAAL) voor groepen van basisscholen georganiseerd samen met Kunsteducatie Walcheren, is een internationale Moederdag gehouden samen met University College Roosevelt en wordt onder andere de Genootschapsdag samen met Zeeuws Genootschap gevuld. Maar ook Huis van Herinnering, HANDWERKPLAATS en de invulling van diverse publieksdagen is ondenkbaar zonder samenwerking met andere sociaal-culturele en maatschappelijke partijen. Leren en verbinden is hier een gemeenschappelijk belang.

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE PROGRAMMA’S

Het Zeeuws Museum streeft ernaar een plek te zijn die mensen verbindt en met elkaar in gesprek brengt in samenwerking met gemeenschappen en groepen mensen in Zeeland. Voor bijzondere groepen worden speciale programma's ingezet. Uitgangspunt is dat de sociale en maatschappelijke betekenis van de projecten voor deze specifieke doelgroepen van grote waarde zijn.

HUIS VAN HERINNERING

Het Zeeuws Museum initieert in 2013 het project Huis van Herinnering. Samen met zorgorganisatie SVRZ (Stichting voor Regionale Zorgverlening) en Scalda, school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, zijn in 2016 voorbereidingen getroffen voor een verdieping van dit participatieproject. In 2017 start de uitvoering van dit generaties verbindende programma.

Huis van Herinnering - kaarten van studenten aan deelnemers


Huis van Herinnering - kaarten van studenten aan deelnemers

In Huis van Herinnering komen jong en oud samen in het museum. Tijdens het museumbezoek worden herinneringen opgehaald en levensverhalen gedeeld. Een aantal collectiestukken vormt het startpunt van een gesprek, waardoor een uitwisseling van informatie en verbinding ontstaat tussen de generaties. Na het museumbezoek krijgen de studenten een gastles intervisie, waarin zij de ervaringen die ze hebben opgedaan met elkaar delen. In 2017 vinden er tien bijeenkomsten plaats.

ONVERGETELIJK ZM

Met Onvergetelijk Zeeuws Museum maakt het museum de collectie toegankelijk voor mensen met dementie en hun naasten. Samen bekijken zij met een rondleider in een ontspannen en positieve sfeer kunst en erfgoedvoorwerpen in het museum. Ze gaan hierover met elkaar in gesprek en laten zich inspireren door creatieve opdrachten. Deelnemers vinden de Onvergetelijk rondleiding een prettige ontmoetingsplek om even het vergeten te vergeten. Plezier, herinneringen delen en verhalen vertellen staan centraal.

Het Zeeuws Museum neemt hiermee deel aan het landelijk programma Onvergetelijk. Bijzonder aan dit programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met dementie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het ook positieve effecten heeft voor de mantelzorger en de relatie tussen beiden. Bovendien biedt het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende, niet op de ziekte. Het programma is geïnspireerd op het ‘Meet Me at MoMA’-programma van het Museum of Modern Art in New York. In 2017 is de website www.onvergetelijkmuseum.nl gelanceerd.

HANDWERKPLAATS

De HANDWERKPLAATS is het kloppende centrum van HANDWERK en vormt inmiddels een archief van oude en nieuwe technieken. Om dit goed te kunnen begeleiden zijn er vrijwilligers gezocht die een aantal middagen in de week deze werkplaats bemannen. Inmiddels zijn er twaalf enthousiaste mensen. Zij zijn handig maar zij kunnen vooral bezoekers aansporen om aan de slag te gaan. Daarnaast zijn ze gedreven in het creëren van ontmoetingen, mensen aan elkaar te verbinden, kennis te geven en te krijgen.

De HANDWERKPLAATS in het Zeeuws Museum is zo gesitueerd dat de bezoeker na het bezoeken van de expositieruimte mode en streekdracht zelf aan de slag kan. Er staan werktafels met extra verlichting, kasten vol materialen, boeken met informatie en voorbeelden van patronen. Studenten van de Meesteropleiding Coupeur hebben naast het papieren patroon van jak en pak ook pasmodellen gemaakt in diverse maten om aan te trekken. De jaktrui en jaklap van modeontwerper Antoine Peters liggen hier om te voelen en te bestuderen. Ook van het tweede deel van HANDWERK waar houtverbindingen centraal staan liggen voorbeelden, gemaakt door leerlingen van het Goese Lyceum. Bezoekers kunnen deze uit elkaar halen of in elkaar zette. De meesterstukken van stoelenmaker Caspar Labarre, een bank en stoelen, staan hier om op te zitten en te bestuderen. De verslaglegging van alle doorgelopen HANDWERKprocessen en de How-To video’s kunnen bekeken worden.

Glow in the Dark web op he6 Abdijplein tijdens N8vdN8


Glow in the Dark web op he6 Abdijplein tijdens N8vdN8

PUBLIEKSDAGEN

In 2017 zijn gratis publieksdagen georganiseerd tijdens het Museumweekend, Monumentenweekend, de N8vdN8 en tijdens openingen van de exposities Dit is Zeeland en Romeinse Kust/Landschappen. Dit heeft tot doel om voor mensen met lage inkomens of twijfelaars de drempel om het museum te bezoeken zo laag mogelijk te maken. Deze evenementen worden vooral door inwoners van Zeeland bezocht. Met name de N8vdN8 is een publiekstrekker van formaat. Het Abdijplein wordt dan steeds meer het bruisende hart van de activiteiten, in het bijzonder voor gezinnen met kinderen.

DIGITALE STRATEGIE

De digitale strategie van het Zeeuws Museum draagt bij aan de missie van het museum om nieuwe generaties te verbinden met het erfgoed van Zeeland. Het heeft als voornaamste doel het realiseren van een grotere impact met meer snelheid. Uitgaande van de kerntaken van het museum wordt onderzocht hoe digitale middelen daaraan kunnen bijdragen. De strategie wordt gefaseerd uitgevoerd.

De website met geïntegreerde open source collectiedatabase die in 2016 samen met INTK is gerealiseerd, is in 2017 aangevuld met een jaarverslagmodule. Uit analyse van de webstatistieken blijkt dat het publiek de keuze voor een visueel aantrekkelijke website waardeert. Het onderdeel ‘ontdek het museum’ staat in de top drie van best bezochte pagina’s. De zoekmachine-optimalisatie heeft ertoe geleid dat 41% van de bezoekers de website via een (niet betaalde) google zoekopdracht heeft gevonden (in 2016 was dit 27%).
In 2018 zal de digitale strategie herzien worden.

Aantal volgers social media

 

2017

2016

Groei

Twitter

11800

10600

11,3%

Facebook

3392

3000

13,1%

G+

247

248

0%

LinkedIn

458

372

23,1%

Instagram

1700

1219

39,5%

Pinterest

1510

1457

3,6%

ONSITE, ONLINE EN OP LOCATIE CIJFERS EN TOELICHTING

Het Zeeuws Museum inspireert bezoekers en prikkelt hun verbeeldingskracht zowel on site in het museum als via verschillende digitale kanalen. Het museum betrekt bezoekers waar mogelijk en nodigt uit tot participeren. Objecten, hun verhalen en de relevantie voor de beleving van het Zeeuws erfgoed en hun actualiteitswaarde zijn niet plaats of medium gebonden. Een zorgvuldige analyse van aantallen online en on site bezoekers (door eBirds) maakt deze interactie met het publiek inzichtelijk.

(bron: online analyse Zeeuws Museum Online 2017 van Ebirds)


(bron: online analyse Zeeuws Museum Online 2017 van Ebirds)

Het aantal bezoekers van het museum stijgt al meerdere jaren op rij, teken dat de beleving van het fysieke museum nog steeds een meerwaarde heeft. De verdeling van deze aantallen bezoekers is heel constant over de jaren: een derde van de bezoekers beschikt over een Museumjaarkaart en ongeveer een vijfde deel zijn kinderen/jongeren.

(bron: online analyse Zeeuws Museum Online 2017 van Ebirds)


(bron: online analyse Zeeuws Museum Online 2017 van Ebirds)

Online beschikt het Zeeuws Museum over een aantrekkelijke website en actieve aanwezigheid op diverse social media kanalen. De website wordt voor bijna 20 procent bezocht door bezoekers uit het buitenland, met name uit België en Duitsland.

(bron: online analyse Zeeuws Museum Online 2017 van Ebirds)


(bron: online analyse Zeeuws Museum Online 2017 van Ebirds)

Voor het tweede jaar op rij vertoont het totale websitebezoek een lichte daling. Na de ongekende groei van het online bezoek tot 2016 is nog steeds sprake van een stabilisering. Wel groeit de intensiviteit van het online bezoek: zowel het aantal pagina’s dat wordt bezocht als de tijd die wordt doorgebracht op de website stijgen. Het niet-betaalde bezoek aan de website is toegenomen.

(bron: online analyse Zeeuws Museum Online 2017 van Ebirds)


(bron: online analyse Zeeuws Museum Online 2017 van Ebirds)

Social media als Facebook, Twitter, LinkedIn etc. hebben ieder een eigen dynamiek. Al jaren weet het Zeeuws Museum via de verschillende kanalen op eigen wijze te inspireren en te verwonderen maar ook te leren en verbinden. De analyses maken duidelijk dat zo nog steeds een goede aansluiting wordt gevonden met het publiek. Door de gewijzigde mogelijkheden van Facebook en Twitter wordt er minder filmmateriaal geproduceerd en doorverwezen naar Youtube. Dat blijkt ook uit de dalende gebruikscijfers. De overige social media kanalen vertonen een blijvend stijgende lijn.VRIENDEN VAN HET ZEEUWS MUSEUM

Beleid Vrienden
De wens tot het verjongen en het vergroten van het aantal Vrienden van het Zeeuws Museum heeft geleid tot twee bijeenkomsten met dit onderwerp als speerpunt op de agenda. Enerzijds heeft het bestuur een studiemiddag voorbereid waarin uitgebreid gebrainstormd is over dit onderwerp. Daarnaast heeft het bestuur deelgenomen aan de studiemiddag “Wijzer Werven”, georganiseerd door het Zeeuws Museum en gericht op alle geledingen binnen het Zeeuws Museum. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksopdracht voor de Reinwardt Academie, een onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Derdejaars studenten van deze opleiding hebben onderzocht hoe we ervoor kunnen zorgen dat we met minimale financiële inspanningen het ledental van de Vrienden vergroten. En ook hoe we een jongere generatie betekenisvol aan de (vrienden)organisatie verbinden. Dat onze wens een landelijke trend volgt blijkt uit de themamiddag van de Federatie Vrienden Musea met als titel “Vrienden in het nauw”, waar we vertegenwoordigd werden door de voorzitter.

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum ondersteunt met € 750 de activiteiten voor het Magisch Museumlab.
De Stichting ontvangt dit jaar een schenking van € 10.000 van het familiefonds Hurgronje waarvoor in overleg met het Zeeuws Museum een bestemming gezocht zal worden.
In 2017 blijft de bijdrage van € 25 per persoon gehandhaafd evenals de bijdrage van € 40 voor een Vriend met introducé. Het aantal donateurs staat in december 2017 op 225.

Vriendenactiviteiten

Een goed bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst vormt de opmaat van het jaar 2017. Directeur Marjan Ruiter informeert de Vrienden over de op handen zijnde veranderingen, waarna groepsgewijs het museum bezocht wordt. Door de mogelijkheid om actief mee te praten en te denken ontstaat een levendige en geanimeerde bijeenkomst.

Een onderzoek is gestart naar de mogelijkheid om als samenwerkingsverband tussen Vrienden van de Vleeshal en Vrienden van het Zeeuws Museum in de toekomst gezamenlijk activiteiten te ontplooien.

Het bestuur van de Vrienden van het Zeeuws Museum


Het bestuur van de Vrienden van het Zeeuws Museum
Foto Anda van Riet

Bestuur Vrienden van het Zeeuws Museum
Het bestuur komt in 2017 tien maal bij elkaar. Eens in de twee vergaderingen vindt er een uitgebreide uitwisseling van informatie plaats tussen directeur Marjan Ruiter en het bestuur. Dit om optimale betrokkenheid en ondersteuning te kunnen bieden aan het Zeeuws Museum.

De samenstelling van het bestuur is onveranderd gebleven:

  • Ernst van der Hoop voorzitter
  • Ellen Gerritse secretaris
  • Hans van Tongeren penningmeester
  • Klaas Delfsma lid
  • Jeanine Vandenbergh lid
  • Bram de Muijnck lid
  • Menno van den Hoek lid

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea en valt onder de ANBI-regeling.