Collectie

Het Zeeuws Museum verzamelt en bewaart Zeeuws cultureel erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties. De collectie van het museum laat historische ontwikkelingen zien en vertelt verhalen over de samenleving. Het werkt als een instrument dat je helpt jezelf open te stellen voor verschillende manieren van kijken naar die samenleving. Door deze collectie actief te gebruiken en te delen, zorgen we ervoor dat mensen zich ook kunnen verplaatsen in een andere tijd, een andere wereld maar dus ook in andere gezichtspunten. Het stimuleert mensen zich er blijvend mee te identificeren. Nieuwe netwerken en gemeenschappen kunnen dit gebruiken voor hun ontwikkeling.

Een collectie voor de toekomst bewaren gaat niet vanzelf. De meeste objecten zijn niet gemaakt om eeuwenlang mee te kunnen gaan. Collectiestukken hebben voortdurend aandacht en onderhoud nodig om ouderdomsverschijnselen en natuurlijk verval tegen te gaan. Daarom wordt doorlopend aan de collectie gewerkt, zowel door onze eigen medewerkers als door externe deskundigen. Ook is er nog steeds veel te ontdekken aan de collectie en roepen nieuwe invalshoeken nieuwe vragen over de collectie op. Door schenkingen en ook door aankopen wordt de collectie regelmatig aangevuld met nieuwe stukken. Voor tentoonstellingen en andere presentaties mag het museum regelmatig gebruik maken van collectiestukken uit collecties van andere musea, archiefinstellingen of particulieren. Zelf geeft het Zeeuws Museum ook graag objecten in bruikleen aan andere instellingen. Zo kan ook buiten de museummuren en zelfs buiten de provincie het culturele erfgoed van Zeeland worden ervaren.

Behoud en beheer

Team behoud en beheer verzorgt collectie-technische - en facilitaire werkzaamheden. Naast het reguliere collectieonderhoud vragen ook veiligheid en het binnenklimaat voortdurend zorg en aandacht. In een steeds ouder wordend rijksmonument worden deze werkzaamheden omvangrijker en ingrijpender met het oog op de huidige eisen gericht op verduurzaming. Een voorbeeld hiervan is de vervanging van oude verlichtingssystemen door LED-verlichting in het hele depotgebouw.

Inhaalwerk

Omdat tijdens twee jaren van Covid-19 veel collectiewerk stil ligt of moeilijk uitvoerbaar is, wordt in 2022 veel achterstallig werk ingehaald. Nieuwe verwervingen die nog niet opgehaald of gebracht konden worden, arriveren eindelijk in het depot. De start van controles van externe langdurige bruiklenen is in gang gezet en leidt tot collectieschoonmaak op locatie, zoals alle schilderijen in het voormalig stadhuis in Middelburg en een aantal bruiklenen in het Provinciehuis op het Abdijplein. De Commissie Beschermd Erfgoed (OCW) komt op bezoek voor een inspectie van de geregistreerde stukken uit de collectie van het Zeeuws Genootschap (KZGW).

Lab op Pad

Onder de naam Lab op Pad slaat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een brug tussen wetenschap, kunst en cultuur. Ook het Zeeuws Museum doen zij aan op hun rondreis door Nederland. Musea en erfgoedorganisaties uit Zeeland kunnen bij deze gelegenheid delen van hun collectie laten onderzoeken. Met behulp van infraroodspectroscopie worden plastics en pigmenten onderzocht; een multi-spectrale camera kan door middel van verschillende golflengtes patronen in een object zichtbaar maken die met het blote oog niet zichtbaar zijn en met röntgenstraling wordt de samenstelling van een materiaal blootgelegd. Deze informatie over de fysieke toestand van een object is belangrijk zodat eventuele behandelingen beter kunnen worden afgestemd.

Bewaren

Niet alleen restaureren of conserveren is een goede stap naar langer behoud van objecten maar ook het opbergen en verpakken. Een flinke investering wordt gedaan ten behoeve van de collectie munten van het KZGW die worden voorzien van museaal verantwoorde doosjes. Ook externe partijen doen een beroep op het museum voor advies. Bijvoorbeeld de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen, die vanwege sluiting plaats zoekt voor objecten behorend tot Zeeuws kerkelijk erfgoed. Een aantal van hun vaandels worden in langdurig bruikleen opgenomen en zullen begin 2023 in de tentoonstelling protest processie parade te zien zijn.

Conserveringen en restauratie

Voor diverse werkzaamheden ten behoeve van de conservering en/of restauratie van collectieonderdelen zijn externe partijen betrokken geweest, namelijk:

ICAT Textielrestauratie:

 • Tweejaarlijkse reiniging en conservering Zeeuwse Wandtapijten, collectie Provincie Zeeland.

Restauratieatelier Barbara Susijn:

 • Schadebehandeling van schilderij (olieverf op doek) van J. Reynouts, Regenten van de Godshuizen, 1670, collectie Godshuizen van het Zeeuws Genootschap;
 • Intensieve reiniging van schilderij (olieverf op doek) van Jean Appelius, portret Mr. Jacob van der Mandere (1707-1775), collectie Zeeuws Museum.

Schilderijrestauratieatelier Lutz:

 • Julius Porcellis, Vlootschouw op de rede van Rammekes, 1645, collectie Zeeuws Genootschap;
 • Anoniem, gezicht op de buitenplaats Lammerenburg bij Vlissingen, 1637, collectie Zeeuws Genootschap;
 • Onbekend, scheepsportret kapersfregat de profeet Elias, collectie Zeeuws Genootschap.

Metaalrestaurator Iris Mahu:

 • Conservering sieraden Ans Dam-van Herwaarden, Torso I, 1978, Provinciale Kunstcollectie Zeeland;
 • Conservering sierden Ans Dam-van Herwaarden, Caged Stone, 1978, Provinciale Kunstcollectie Zeeland;
 • Conservering penningen (GM1254, GM1262, GM1400, GM2442), collectie Zeeuws Genootschap;
 • Reiniging specerijenbus in de vorm van de toren van de Sint-Jan van Den Bosch, anoniem, 1629, collectie Rijksmuseum Amsterdam.

Onderzoek

Onderzoekers op bezoek

Verschillende onderzoekers hebben in 2022 het museum en -depot bezocht om museale objecten te bestuderen. Arnold Wiggers van de Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek heeft de prijsbanden en enkele andere boeken met luxe banden onderzocht in verband met een mogelijk conserveringsproject. Onderzoeker Egberdien van der Peijl van de Université du Luxembourg heeft in het kader van haar kunsthistorisch onderzoek naar Sonsbeek ‘71 werken van Ben D’Armagnac en Gerrit Dekker onderzocht. Professor Roland Dreesen van de vakgroep Archeologie aan de Universiteit Gent heeft de Nehalenniastenen geologisch onderzocht. Onafhankelijk onderzoeker Henk Hendrikse heeft de muntgewichtdoosjes bestudeerd. In het kader van hun onderzoek naar een muurschildering door Willem Nicolaas Hendrikse hebben twee particuliere onderzoekers de twee portretten van deze kunstenaar bezichtigd. Anne Blok, student edelsmid aan de Vakschool Schoonhoven, heeft rouwkleding en rouwsieraden onderzocht. Onafhankelijk onderzoeker Arjan Froeling heeft samen met een team van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het portret van viceadmiraal Gerrit Verdooren bezichtigd. Dit vond plaats in het kader van een restauratieproject van het grafmonument van deze admiraal in de kerktuin bij de Protestantse Kerk in Oost-Souburg.

Taxatie

Op verzoek van het Zeeuws Museum zijn in 2022 twee collectieonderdelen getaxeerd en gedetermineerd. Taxateur Jeroen de Kuyper heeft het keramiek uit de collecties van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KZGW), de Provincie Zeeland en de eigen collectie van nadere gegevens voorzien. Taxateur Peter Andeweg heeft de wapens uit de etnografische collectie van het KZGW voor zijn rekening genomen.

Aardewerken bord met Stadhuis Middelburg (M00-122a), onderdeel van de keramiektaxatie.


Aardewerken bord met Stadhuis Middelburg (M00-122a), onderdeel van de keramiektaxatie.
Foto Ivo Wennekes

Zeeuws Zilver

Het onderzoeksproject Zeeuws zilver heeft in 2022 vervolg gekregen. Uit het eigen zeer beperkte onderzoeksbudget heeft het Zeeuws Museum onderzoeker Iris Mahu een aantal weken kunnen inhuren om hiermee verder te gaan. Mahu houdt zich met name bezig met het inventariseren en vastleggen van de zilvermerken van Zeeuwse zilversmeden. Binnen dit onderzoeksproject worden ook de merktekens in andere museale en particuliere collecties meegenomen.

Johannes d' Hoy, Tabakspot, Middelburg, circa 1770, collectie Zeeuws Museum.


Johannes d' Hoy, Tabakspot, Middelburg, circa 1770, collectie Zeeuws Museum.

Conservatoren Stipendium

Medio september 2022 ontving het museum van het Prins Bernard Cultuurfonds een toekenning van een Conservatoren Stipendium (€25.000). De subsidie is bestemd voor het aanstellen van een junior conservator die een deel van de reguliere werkzaamheden van de zittende conservator kan overnemen. Het Zeeuws Museum heeft ervoor gekozen om het stipendium te gebruiken voor voorbereidingen voor de tentoonstelling De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne, welke voor 2023 op de agenda staat. Per 1 december 2022 is kunsthistoricus Lisanne den Hartog drie dagen per week als junior conservator aangesteld. Naast een aantal praktische zaken rondom de voorbereidingen van de tentoonstelling, doet zij onderzoek naar boekillustraties en prenten die in de tentoonstelling te zien zullen zijn. Conservator Caroline van Santen verricht in het kader van het stipendium onderzoek naar het sociale netwerk van Adriaen van de Venne in Zeeland.

Lezingen en artikelen

Naast de inzet van collectie in presentaties worden inzichten en kennis, de verhalen die de collectie zodoende vertelt, ook graag gedeeld met het publiek. Medewerkers nemen deel aan symposia, schrijven artikelen of verzorgen lezingen over de collectie. In 2022 waren dit:

Karina Leijnse, collectiebeheerder/ tentoonstellingsmaker:

- Lezing 're_USED re_SATIN, de zoektocht naar de herkomst en toekomst van gebrocheerd damast', tijdens het symposium van de Textielcommisie 'Leidse weefsels' in de Lakenhal, Leiden, op 7 mei 2022;

- Lezing 'Van Mode naar Streekdracht en weer terug', gehouden in Het Warenhuis, Axel, op 14 juli 2022;

- Artikel "Het Zeeuws Museum en de zeven hemdrokken - een zoektocht naar de weg en de waarde van gebrocheerd damast uit de achttiende eeuw en de vertaling naar een duurzaam hedendaags jasje". In jaarboek Studies in Textiel 14 'Leidse weefsels' van de Textielcommissie;

- Artikel "re_USED re_SATIN, de zoektocht naar de herkomst en toekomst van gebrocheerd damast", in Bulletin van de Nederlandse Kostuumvereniging, april 2022;

- Artikel "SEVEN WAISTCOATS: An Investigation into the Development and Value of Eighteenth-Century Brocaded Satin and its Translation into a Contemporary Sustainable Waistcoat". In Text, magazine van de Engelse Textile Society, Volume 49, December 2022.

Caroline van Santen, conservator/tentoonstellingsmaker:

- Caroline van Santen, Primeur voor Middelburg. In: Bulletin van de Vereniging Rembrandt, voorjaar 2022, pp. 28-30;

- Juryvoorzitter van de Roggeveenprijs die op 23 april 2022 is uitgereikt.

Marjan Ruiter, directeur:

- Lezing 'Why museums should promote cultural and social inclusion for people with dementia and their caregivers' tijdens 'An online exchange dedicated to museum directors to raise awareness of the museum's potential in promoting the cultural and social inclusion of people with dementia and their carers', onderdeel van Resilient Museums, op 27 januari;

- Lezing 'Why is it important to define and share the impact of programmes in the museum? Or how to convince internal and external parties of the value of your programme?' Florence 24 februari tijdens symposium Resilient Museums;

- Lezing 'House of Memories, a method to connect generations in the museum', ter gelegenheid van het bezoek van studenten Virginia Tech University (VS);

- Lezing 'Handwerk', 9 november tijdens symposium (hybride - zowel op locatie als online) 'Open Doors', in Brescia (Italië).

Onderzoek honorair conservatoren KZGW

De honorair conservatoren van het Zeeuws Genootschap doen ook in 2022 uitgebreid onderzoek naar de verschillende collecties in het Zeeuws Museum.

Conservatoren Katie Heyning en Marianne Gossije onderzoeken de herkomst van objecten uit de genootschapscollectie, met name van objecten die tot het ‘ongemakkelijk erfgoed’ gerekend kunnen worden. Herkomst- en verwervingsinformatie over objecten uit Afrika, China, Japan, India, Sri Lanka, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika is verzameld en in onze database verwerkt. Samen met Zeeuws Museum registrator Nienke Jelles zijn de langdurig uitstaande bruiklenen nagelopen; waar nodig zijn registratiegegevens aangevuld en geactualiseerd. Ook de gegevens voortkomend uit de taxatie van het aardewerk en porselein zijn verwerkt.

De collectie mineralen en gesteenten is verder geïnventariseerd en diverse deelcollecties zijn nu van nummers en een vaste standplaats voorzien. Ook zijn vorderingen geboekt met de nummering van de historische collectie.

Aan de bruikleen van het Genootschap in het Zeeuws Museum zijn twee schilderijen van Abraham Bruinings Worrell (1787-1860) toegevoegd: twee landschappen met vee uit het begin van de negentiende eeuw. Bruinings Worrell kreeg zijn opleiding aan de Middelburgse Teeken Akademie alvorens via Antwerpen naar Engeland te gaan waar hij een gevierd schilder werd.

Bij de collectie Munten en Penningen meldt conservator Rien Sanderse voor 2022 een drietal hoofdzaken. Als eerste het opnieuw fotograferen en beschrijven van de belangrijke collectie van rond de 600 sceatta’s, muntjes uit het gebied rond de Noordzee van de periode tussen de jaren 680 en 800 na Christus. Deze zijn bijna allemaal verzameld op het strand bij Domburg/Oostkapelle en Westenschouwen. Omdat deze munten een diameter hebben van circa één centimeter zijn de foto’s gemaakt met behulp van een microscoop. De publicatie van deze nieuwe beelden op www.kzgwonline.nl heeft de aandacht getrokken van Claus Feveile, één van de belangrijkste specialisten op het gebied van Deense sceatta’s en museuminspecteur Archeologie van het Sydvestjyskemuseer in Ribe. De foto’s van de 75 Deense exemplaren zijn nu opgenomen in de database aldaar.

In het verslagjaar is de collectie penningen uitgebreid met diverse bijzondere exemplaren, voornamelijk uit schenkingen. KZGW-conservator boeken Paul Aarssen schonk zeventien penningen uit de nalatenschap van kunstenares Roline Wichers Wiersma; oud-burgemeester van Middelburg Chris Rutten schonk vijf penningen, waarvan drie van eigen hand.

Als derde punt meldt Sanderse dat een begin is gemaakt met het vervangen van de witte kartonnen houders voor de munten, die nog door oud-conservatrice Marie de Man rond het begin van de twintigste eeuw zijn aangebracht. Rond de jaren 1930 heeft De Man de door zonlicht verbleekte houders opnieuw voorzien van (lees: overschreven met) informatie. Omdat deze vorm van verpakking door verzuring de munten kan aantasten is het tijd voor een nieuw systeem van capsules. De oude munthouders vormen nu zelf een waardevol historisch bezit, en worden apart bewaard.

Uit de afdeling Archeologie bericht conservator Aagje Feldbrugge dat de ongeveer 885-delige metaalcollectie voorzien wordt van nieuwe werkfoto's. Tijdens dit fotograferen is geconstateerd dat een wat vreemd ogend, eerder als ‘mantel- of haarpin’ bestempeld voorwerp, eigenlijk een pre-christelijk amuletje is. Nader onderzoek volgt.

Door intensief puzzelen zijn van de circa 50 losse brokstukken van de Domburgse Nehalenniastenen ongeveer 25 alsnog aan een van de votiefstenen toegevoegd. Met dit onderzoek is de basis gelegd voor een nieuwe publicatie over de votiefstenen en beelden uit de Nehalenniatempel die in 1647 op het strand in Domburg gevonden werden. In 2023 verschijnt deze in de reeks Werken van het KZGW.

De collectie Mollusken is aanzienlijk uitgebreid met de toevoeging van de schenking van de privéverzameling van conservator Freddy van Nieulande, vooral bestaand uit (fossiele) Zeeuwse mollusken en ander fossiel materiaal. Conservatoren Freddy van Nieulande en Herman Nijhuis werken aan een meer systematisch-taxonomische inrichting van zowel de mollusken als de niet-mollusken in deze verzameling. Komend jaar zal ook de verzameling fossiele inktvissen (ammonieten en nautilussen) in de collectie worden gevoegd.

Ook dit jaar is weer een aflevering van de Fossielenatlas verschenen: F.A.D. (Freddy) van Nieulande, D.F. (Dick) Hoeksema, H.W. (Herman) Nijhuis & A.C. (Riaan) Rijken, 2022. De fossiele schelpen van de Nederlandse kust II, deel 17 Velutinidae, Triviidae, Eratoidae en Ovulidae. Spirula 431: p. 16-25. Voor een nog te verschijnen deel van deze atlas is niet alleen materiaal uit de molluskencollectie van het Genootschap onderzocht, maar ook uit Naturalis (Leiden), De Zeeuw (Zaamslag) en Terra Maris (Oostkapelle). Een tweede relevante publicatie betreft: F.A.D van Nieulande, 2022. Omzwervingen van een blauwe steen. Zeeland 31 (2): 80-81.

Conservator Fossiele zeezoogdieren Mark Bosselaers deelt mede dat diverse oude vondsten van eind jaren 1990, afkomstig van bottenvistochten op de Westerschelde, eindelijk gedetermineerd en geregistreerd zijn. Voorlopig zijn dit de laatste voorwerpen die aan de collectie konden worden toegevoegd, aangezien de vistochten op fossiele (zee-)zoogdieren niet meer zullen plaatsvinden. Relevant is een abusievelijk eerder niet opgenomen publicatie uit 2020 met betrekking tot een gehoorbot (linker perioticum, NHG 23 430) van een vinvisachtige dat afgebeeld en beschreven wordt in Michelangelo Bisconti and Mark E.J. Bosselaers, 2020. A new balaenopterid species from the Southern North Sea Basin informs about phylogeny and taxonomy of Burtinopsis and Protororqualus (Cetacea, Mysticeti, Balaenopteridae).

Preparaat van een gewone rog (NHG98-136k2).


Preparaat van een gewone rog (NHG98-136k2).
Foto Ivo Wennekes

De conservatoren Natuurhistorische voorwerpen afdeling Fossiele botten landzoogdieren, Hester Loeff en Jan Piet Bekker, doen verslag over de voortgang van de determinatie van de voorwerpen en controle van eerdere determinaties. De collectie wordt voorzien van een label met (stand)plaatsnummer, collectienummer, soortnaam en omschrijving van het anatomische deel. Enkele exemplaren worden in opgezette toestand of in alcohol (sterk water) bewaard. Verreweg de meeste voorwerpen (meer dan 580) zijn afkomstig van slurfdieren, vooral mammoetsoorten. Met ruim 560 exemplaren komen de evenhoevigen (met soortgroepen als runderen, herten en enkele soorten varkens) op de tweede plaats. De onevenhoevigen (met ruim 260 neushoornachtigen, meer dan 170 paardachtigen en drie nijlpaarden) komen op de derde plaats. Roofdieren zijn er ruim 40, knaagdieren net meer dan 30, terwijl er een dozijn apensoorten in de collectie zijn onder gebracht. Overige soortgroepen zoals vleermuizen, insecteneters, haasachtigen en een buideldier, omvatten slechts enkele exemplaren. In 2022 verscheen een klein artikel: H.K. Loeff, 2022. Een beverkaak met een verhaal. Zeeland 2022 31 (4): 185-186.

Aanwinsten

Ook in 2022 heeft het Zeeuws Museum weer een aantal bijzondere wervingen gedaan in lijn met de bevindingen uit de Collectiewaardering zoals opgesteld in 2021. Hieronder volgt een overzicht van aankopen en schenkingen.

Aankopen

 • Michaël Everhard, Bronzen kanon met het wapen van de VOC-kamer Zeeland en het wapen van Middelburg op de loop. Op een groen, modern houten onderstel, 1765 (brons en hout)
 • Antieke leren pop in kostuum uit de streek van West-Zeeuws Vlaanderen, waarschijnlijk eigendom geweest van Elisabeth Brakman te Groede, geboren rond 1870, met bijbehorende garderobe, circa 1875 (textiel, bloedkoraal, hout, metaal)
 • Twee reliëftegels ter herdenking van de watersnoodramp op 1 februari 1953 en het sluiten van het laatste dijkgat op 6 november 1953, 1953 (keramiek)

Bijzondere aankoop

 • Collectie schetsboeken, schilderijen, tekeningen en schetsen van Jan Heyse, 1900-1950
 • Pagina uit schetsboek van Jan Heyse, onderdeel van de aankoop.


  Pagina uit schetsboek van Jan Heyse, onderdeel van de aankoop.
  Foto Art in Print

  Met deze aankoop, rechtstreeks van de familie, kan het museum een veelzijdiger beeld geven van het werk van Jan Heyse. Vooral de schetsboeken geven in combinatie met de voltooide werken een goed inzicht in Heyse’s manier van werken en hoe hij steeds zoekt naar perfectie.

  Schenkingen

  • Commissarisstoel met gebeeldhouwd wapen, ca. 1950 (hout en textiel). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Jan de Prentenknipper, vijf werken waaronder Psalm 7, Ik zeg daar liefde, en Danel A Offer, ca. 1825-1860 (papier en inkt). Particuliere schenking, Goes.
  • Ben Sleeuwenhoek, Projectie, 1990 (olieverf op doek). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Ben Sleeuwenhoek, Zonder titel, 2009 (olieverf op doek en acryl spiegels). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Ben Sleeuwenhoek, Zonder titel, 2009 (olieverf op doek). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Ben Sleeuwenhoek, Lighthouse (3 delen), 1992 (keramiek). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Ben Sleeuwenhoek, Lighthouse (3 delen), 1992 (keramiek). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Ben Sleeuwenhoek, Cuspidor, 1994 (keramiek). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Ben Sleeuwenhoek, Zonder titel (schotel), 2001 (keramiek). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Ben Sleeuwenhoek, Zonder titel (schotel), 2001 (keramiek). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Ben Sleeuwenhoek, Zonder titel (set van twee grote vazen met kralen; multiple in oplage van zes), 2001 (keramiek). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Ben Sleeuwenhoek, Zonder titel (kleine vaas met kralen; multiple in oplage van circa 10), 2001 (keramiek). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Ben Sleeuwenhoek, Zonder titel (kleine vaas met kralen; multiple in oplage van circa 10), 2001 (keramiek). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Drie abattoir-plaatjes gebruikt bij het openbaar slachthuis aan de Seisweg in Middelburg, waar schenkster en haar broer als kinderen mee speelden, ca. 1950 (hout en inkt). Particuliere schenking, Zoetermeer.
  • Vuerhard, Map met tekeningen van A. Vuerhard, met (details) van verschillende onderdelen van de Walcherse streekdracht, 1940-1950 (papier en grafiet). Particuliere schenking, Amsterdam.
  • Sluiermuts uit Duiveland. Particuliere schenking, Rotterdam.
  • Een zilveren schoengesp met initialen van de families Brasser en van Liere (zilver). Particuliere schenking, Zevenaar.
  • Lakstempel van de voormalige gemeente Sint-Laurens, vóór 1816 (metaal en hout). Particuliere schenking, Hoek.
  • Lakstempel van de voormalige gemeente Brigdamme, vóór 1816 (metaal en hout). Particuliere schenking, Hoek.
  • Tentoonstellingscatalogus "Zeeland en de Zeeuwen - Op de tentoonstelling "Nederland herrijst" te Batavia", 1941 (papier en inkt). Particuliere schenking, Middelburg.
  • Frans Dingemanse, Paeremes met gesneden heft, geïnspireerd op de thema's van de presentatie Dit is Zeeland (2017-2022) in leren schede, 2018 (hout, staal en leer). Afdeling Educatie Zeeuws Museum, Middelburg.
  • Frans Dingemanse, tekening van Paeremes met gesneden heft, geïnspireerd op de thema's van de presentatie Dit is Zeeland (2017-2022), 2018 (potlood, inkt en waterverf op papier). Afdeling Educatie Zeeuws Museum, Middelburg.
  • Set benen fiches behorende bij het spel Boston dat in het café van de overgrootvader van de schenkster werd gespeeld in Nieuwvliet op Zeeuws-Vlaanderen, voor 1940 (been). Particuliere schenking, Rosmalen.

  Bruiklenen

  Collectie in beheer van het Zeeuws Museum is op verschillende plaatsen te zien, onder meer in de tentoonstellingen In Volle Bloei in het Mauritshuis in Den Haag, Onderkruipsels in het Rijksmuseum in Amsterdam, Een eigenzinnig romanticus: Leven en werk van J. H. Hollestelle in Museum Veere, Exhumer le Futur in La Kunsthalle Mulhouse (Frankrijk) en Arnoldus van Anthonissen in het Stadhuismuseum Zierikzee. Naast bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen zijn ook collectiestukken te zien in semipermanente presentaties in onder meer Rijksmuseum en Van Goghmuseum in Amsterdam, Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen en Museum het Bolwerk in IJzendijke.

  Naast bruiklenen voor tentoonstellingen die in de voorgaande jaren zijn gestart, heeft het Zeeuws Museum in 2022 bruiklenen ontvangen van particulieren en instellingen, zowel van binnen als van buiten Zeeland, voor de tentoonstellingen Vanuit de Diepte en De Mix Nederland | Ons Dorp en de Zee. Daarnaast is in de vaste presentatie Dit is Zeeland ter gelegenheid van '700 jaar Verdrag van Parijs' de akte van de Vrede van Parijs uit 1323 tijdelijk in bruikleen ontvangen van het Archives départementales du Nord-Lille (Frankrijk), samen met enkele ondersteunende objecten van het Zeeuws Archief en een particuliere bruikleengever. Ook hebben eind 2022 ter voorbereiding op de tentoonstelling protest processie parade (opening 31 januari 2023) een aantal bruikleengevers alvast objecten ter beschikking gesteld. Hieronder volgt eerst een overzicht van bruiklenen die het Zeeuws Museum van particulieren en instellingen in bruikleen heeft. De objecten die door het Zeeuws Museum ter beschikking heeft gesteld voor tentoonstellingen en presentaties elders volgen daarna.

  Inkomende bruiklenen

  Bruiklenen voor de semipermanente presentatie Dit is Zeeland:

  • Centraal Museum Utrecht: Monogrammist N.D., Portret van een wereldlijk geestelijke, 1572 (olieverf op paneel), Anoniem, Memorietafel van Heer Raas van Haamstede, circa 1455 (olieverf op doek) en Charley Toorop, Landschap met korenschoven Zeeland, 1933 (olieverf op doek)
  • De Nederlandsche Bank, Amsterdam: Georg Weinmann, Zeeuwse dormant met foedraal, circa 1566
  • Erfgoed Zeeland: Twee schoenen, een tinnen zoutvat, een mondharp, kledinghaakjes, boekbeslagstukken, riemhangers, eikelhangertjes, drie kannen, twee pijpaarden beeldjes, negentien ijzertijdpotten, een pelgrimshoorn en een hondenskelet
  • Gemeente Goes: Ben d’Armagnac, Creatie als enig bestaan, 1967 (collage)
  • Gemeente Veere: Anoniem, Gezicht op Domburg met knolraap, 1616 (olieverf op paneel)
  • Haags Historisch Museum: Salomon Mesdach, Balthasar van Vlierden en zijn vrouw Catharina Nieuwels met hun dochter Gillina van Vlierden, haar man Guillaume Sweerts en hun vier kinderen, 1612 (olieverf op paneel)
  • Maritiem Museum Rotterdam: Hendrik Vroom, Schepen in de storm, 1600 (prent)
  • Museum aan de Stroom, Antwerpen: Drie morions, twee hellebaarden, drie pieken, zwaard met rocaillemotief en lontmusket met schuttersvork
  • Museum Boijmans van Beuningen: Baardmankruik, zoutvat, kruik, kom Ave Maria, tripschoen en kom met reliëfapplicatie
  • Nationaal Militair Museum, Soest: Sponton met op kling het wapen van Zeeland
  • Particuliere collectie: Adriaen Coorte, Stilleven met een testje aardbeien, een takje kruisbessen, een met touw bijeengebonden bos asperges en een takje rode bessen, 1695 (olieverf op papier, geplakt op doek)
  • Particuliere collectie: Zes haarnaalden, een paar bolspelden, Zuid-Beveland, en een oorijzer, Zuid-Beveland
  • Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland, Alphen aan de Rijn: Twee Romeinse zoutcontainers
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Laurens de Neter, Groepsportret van een Zeeuwse regentenfamilie uit de kringen van de Zierikzeese familie (Van) Cromstrien, 1637 (olieverf op doek)
  • Rijksmuseum, Amsterdam: Astrolabium van Zacharias Jansen, twee vuurpotten, specerijentoren, Vlissingen, 1629 (zilver), Adriaen van de Venne, Landschap met figuren en een dorpskermis, 1615 (olieverf op paneel)
  • Zeeuws Archief, collectie KZGW: Anoniem naar Hendrik van Schuylenburgh, Vondst Nehalenniastenen in 1651, circa 1880 (tekening), J.H. Koekkoek, Overstroming in de Palingstraat te Vlissingen, 1808-1810 (prent), J.H. Koekkoek, Het digtmaken van den dijk en inlage te Kruiningen in het voorjaar van 1808, 1808-1810 (prent)
  • Rijksmuseum van Oudheden, Leiden: Votiefsteen van de godin Nehalennia afkomstig uit Colijnsplaat

  Bruiklenen voor de semipermanente presentatie Wonderkamers (vanaf 05-10-2019):

  • Particuliere collectie: Pepijn van den Nieuwendijk, Dragon of Ming, 2017 (keramiek)
  • Particuliere collectie: Twee glas-in-loodramen met het familiewapen en het huismerk van de familie Schorer

  Bruiklenen voor de tentoonstelling Dichterbij Jan Heyse (25-09-2021 t/m 06-06-2022):

  • Sarah Heijse: Collectie bestaande uit schilderijen, tekeningen, schetsen, schetsboeken en prenten door Jan Heyse, alsmede foto’s, knipsels en andere persoonlijke eigendommen van de kunstenaar
  • Particuliere bruikleengever: Jan Heyse, Magiërs/Driekoningen (houtsnede), Naakte jonge vrouw (houtsnede), D’meisken metten sconen vlechtken (houtsnede), Jonge vrouw met slapend kind, 1914 (tempera op doek op paneel), Slapende jonge vrouw (krijt, potlood en tempera op papier), Naaktportret van een jonge vrouw (tempera en potlood op doek op paneel), Voorstudie Arnemuidse jonge vrouw te Veere (gemengde techniek op papier), Arnemuidse jonge vrouw (tekening), Jongen in Zeeuwse dracht (tekening), De Veste bij Veere (tempera op papier)
  • Particuliere bruikleengever: Jan Heyse, Liggende naakte jonge vrouw (tempera op doek), Arnemuidse jonge vrouw te Veere (tempera en potlood op doek op paneel), Gezicht op Veere (tempera op doek)
  • Zeeuws Archief, collectie Gemeente Veere: Jan Heyse, Intocht Tijl Uilenspiegel in Veere (olieverf op paneel)
  • Collectie De Vier Gemeten: Jan Heyse, Gezicht op de Simon Oomstraat te Veere (olieverf op doek op paneel)
  • Particuliere bruikleengever: Jan Heyse, Spotprenten Albert Plasschaert en Lucia van Dam van Isselt (gemengde techniek op papier), De rozenkrans (houtsnede), Gezicht op Veere (tempera op doek), Westenschouwe (kunstenaarsboekje), Pinksterkermis (houtsnede), Liggende jonge vrouw (krijt, potlood en tempera op papier), Meditatie (tempera op paneel), Jan jr. als baby (tekening), Jan jr. als kleuter (tekening)

  Opbouw van de installatie 'Spreken' van Berlinde de Bruyckere, inkomende bruikleen van het MHK in Antwerpen.


  Opbouw van de installatie 'Spreken' van Berlinde de Bruyckere, inkomende bruikleen van het MHK in Antwerpen.

  Bruiklenen voor de tentoonstelling Vanuit de Diepte (25-09-2021 t/m 08-01-2023):

  • Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen: Spreken, Berlinde de Bruyckere, 1999

  Bruiklenen voor de tentoonstelling re_USED re_SATIN (26-11-2021 t/m 11-09-2022)

  • Kunstmuseum Den Haag: Mannen hemdrok van gebrocheerde damast, 1700-1749, mannen hemdrok van verschillende gebrocheerde damast, 1800-1814 en twee bijbehorende paspoppen
  • Museum Rotterdam: Wollen kamizool met ingeweven bloempatroon en lijstwerk
  • Museumfabriek Enschede: Boerenhemdrok van gebloemde wollen damast in blauw en 4 andere kleuren, met knoopsluiting met zilveren knopen, 1792-1850
  • Fries Museum: Baeitje van donkerblauwe wollen damast met veelkleurige bloemen, Mannenvest van wol damast uit Norwich met bloempatroon met zilveren knopen
  • Stedelijk Museum Kampen: Hemdrok van blauw damast met roze, gele, oranje en rode bloemmotieven en voorzien van achttien zilveren sterknopen, negentiende eeuw
  • Particuliere bruikleengever: zeventien strengen van diverse wolsoorten, drie potten met natuurlijke verfstoffen, twee boeken met verfrecepten en een ring met 66 strengen, geverfd met natuurlijke verfstoffen
  • Particuliere bruikleengever: roze wollen hemdrok, negentiende eeuw
  • Particuliere bruikleengever: Damasten hemdrok met reeste zilveren knopen, afkomstig van Zuid-Beveland of Walcheren, negentiende eeuw
  • Particuliere bruikleengever: Handgemaakt - een kleermaker in Kruiningen Zeeland, Adolphe-Alexandre Dillens, 1877

  Bruiklenen voor de tentoonstelling De Mix Nederland | Ons Dorp en de Zee (25-06-2022 t/m 08-01-2023):

  • Particuliere bruikleengever: zes fotoalbums met ansichtkaarten, vergrotingen en foto’s van fotografisch werk van Neeltje Flipse-Roelse, 1950 - 1980
  • Particuliere bruikleengever: Maquette van de vuurtoren van Westkapelle, Jo Verhagen, vóór 1991

  Bruiklenen voor de tijdelijke uitbreiding van de collectiepresentatie in de wandtapijtenzaal (28-09-2022 t/m 08-01-2023):

  • Département du Nord, Archives départementales du Nord-Lille, France: Akte van de Vrede van Parijs, met onderaan de zegels van Graaf Willem III van Holland, Henegouwen en Zeeland, Graaf Lodewijk I van Vlaanderen en Nevers, de steden van Valenciennes, Mons, Maubeuge, Binche, Dordrecht, Zierikzee, Middelburg, Delft, Leiden en Haarlem, 1322
  • Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee: Drie kogels, circa 1303
  • Zeeuws Archief: Poorterboek van Zierikzee met korte beschrijving van het beleg van Zierikzee, Afschrift van de Keure van Zeeland, Oorkonde uit het archief van de abdij van Middelburg (1271) en Oorkonde uit het archief van de abdij van Middelburg (1315), circa 1270 - 1315

  Bruiklenen voor de tentoonstelling protest processie parade (31-01-2023 t/m 03-09-2023):

  • Heilige Maria Parochie Walcheren: Vaandel van de Nederlandse Katholieke volksbond St. Willibrordus, afdeling Vlissingen, Vaandel van de Heilige Familie, B.V.O. Vlissingen, Vaandel van de Nederlandse Rooms Katholieke metaalbewerkersbond St. Eloij afdeling Vlissingen en Vaandel van de Rooms Katholieke bond voor spoor & tramwegpersoneel St. Willibrordus afdeling Vlissingen en Middelburg, 1900 - 1925
  • Historisch Museum de Bevelanden Goes: Vlag Gemengd Koor Zuiderstemmen Hansweert, defileervlag gemeente Wolphaartsdijk, defileervlag gemeente Kloetinge, commissionsvlag, vaandel Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren, vaandel Werkliedenvereniging Eigen Hulp, Vaandel Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond Yerseke, vaandel van de handboogvereniging Soranus te Heinkenszand, Nederlands Christelijke Vrouwen bond Wissekerke, vaandel Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond Kamperland en wimpel huldiging Koningin Wilhelmina
  • Stichting Cultureel Erfgoed het Warenhuis Axel: Christelijke Zangvereniging 'ASAF' Axel en vlag van de K.A.B.
  • Particuliere bruikleengever: The mentor
  • Museum Hulst ’s-Landshuis: vaandel met hart, vaandel Batavieren met standaard en vaandel bijenbond met stok, kroon en standaard, circa 1848 – 1937
  • MuZEEum Vlissingen: Vaandel van de Vlissingsche Accordeon Vereeniging Crescendo 1924, vaandel van de Christelijke Zangvereniging Soli Deo Gloria en vaandel van de Koninklijke Nederlandse Bond van Oud-Onderofficieren Afdeling Vlissingen
  • Particuliere bruikleengever: Quilt ‘I need a sewing machine’ en quilt ‘I need a wife’, Lara Schnitger, 2012
  • Particuliere bruikleengever: Vaandel ‘Zeeland veilig… Hoezo veilig?’

  Overige ingekomen bruiklenen:

  • Particuliere bruikleengever: Bloedkoralen ketting met vijf strengen, Zuid-Bevelandse protestantse binnenkap en bijbehorend oorijzer en één speld, stel zilveren broeksknopen uit de Zuid-Bevelandse dracht en een herdenkingskop en schotel, rond 1885 aangeboden aan de betovergrootvader van de bruikleengever
  • Stadhuismuseum Zierikzee: Twee gouden strikken, oorijzer met krullen van Goeree-Overflakkee, oorijzer met mogelijk zilveren krullen van Walcheren, Vrouw en meisje in Axelse dracht (knipsel), Paar in klederdracht (knipsel)
  • Provincie Zeeland: Kostuum van de griffier, vervaardigt in 1898 en gedragen door onder andere dr. D. van der Wel, griffier der staten van Zeeland van 1963 tot 1980, inclusief steek, doos voor steek en degen, en Ambtskostuum griffier provincie Zeeland, gedragen tussen 1898 en 1960 door respectievelijk de heren Sybenga, Tellegen, Muller en van der Wel, inclusief steek en degen.

  Uitgaande bruiklenen

  Bruiklenen aan Terra Maris, Museum voor natuur en landschap, Oostkapelle, voor de KZGW-jubileumtentoonstelling Vikingen op Walcheren? Vondsten, verhalen, feiten en fabels (24-05-2019 t/m 31-03-2022):

  • Grote selectie van vroegmiddeleeuwse (strand)vondsten uit de collectie van het KZGW

  Uitgaande bruikleen Thérèse Schwartze - Bruidje uit Oud-Beijerland (M12-001).


  Uitgaande bruikleen Thérèse Schwartze - Bruidje uit Oud-Beijerland (M12-001).
  Foto Ivo Wennekes

  Bruikleen aan het Museum Paul Tètar van Elven Delft voor de tentoonstelling Thérèze Schwartze (10-2021 t/m 08-05-2022)

  • Thérèse Schwartze, Bruidje uit Oud-Beijerland, 1895 (olieverf op doek)

  Bruikleen aan Museum Veere voor de tentoonstelling Een fenomeen in Veere: Hendrik Willem van Loon (1882 - 1944) (09-10-2021 t/m 06-11-2022)

  • Hendrik Willem van Loon, IJspret op de veste van Veere, 1928 - 1932 (Oost-Indische inkt op papier)

  Bruikleen aan Historische Huizen Gent, voor de tentoonstelling Wonderlijke Voyage - Van Gent naar Oost-Indië (22-10-2021 t/m 18-04-2022):

  • Preparaten van een gladde rog, pijlstraat, gewone rog en paalworm, allen gevonden in Zeeland.
  • Slavengeld - 28 kaurischelpen gevonden op de Kaloot in 1998
  • Opgezette Jan van Gent en een opgezette mantelmeeuw
  • Schedels van een albatros en een Koningsalbatros
  • Schild van een zeeschildpad

  Bruikleen aan Stedelijk Museum Amsterdam voor de tentoonstelling Remy Jungerman: Behind the Forest (20-11-2021 t/m 13-03-2022):

  • Remy Jungerman, White Hand, 2007-2008 (installatie)

  Bruikleen aan Stadhuismuseum Zierikzee voor de tentoonstelling Arnoldus van Anthonissen (15-12-2021 t/m 14-11-2022):

  • Twee beschilderde stijlen van een wapenrek uit Popkensburg, 1650-1700 (hout)

  Bruikleen aan Mauritshuis Den Haag voor de tentoonstelling In Volle Bloei (10-02-2022 t/m 06-06-2022):

  • Joris Hoefnagel, Stilleven met bloemen en insecten, 1589 (aquarel op papier)

  Bruiklenen aan Terra Maris, Museum voor natuur en landschap, Oostkapelle, voor de tentoonstelling Van Mammoet tot Spijkerbroek, over klimaat en de Kracht van de Natuur (04-2022 t/m 04-2025):

  • Nijlpaardkies

  Bruikleen aan La Kunsthalle Mulhouse, Frankrijk voor de tentoonstelling Exhumer le Futur (09-06-2022 t/m 31-10-2022):

  • Maarten vanden Eynde, The Other Side, 2014 (hout, kunststof, e.a.)

  Bruikleen aan Rijksmuseum Amsterdam voor de tentoonstelling Onderkruipsels (30-09-2022 t/m 15-01-2023):

  • Joris Hoefnagel, Stilleven met bloemen en insecten, 1589 (aquarel op papier)

  Bruikleen aan Museum Veere voor de tentoonstelling Een eigenzinnig romanticus: Leven en werk van J. H. Hollestelle (19-11-2022 t/m 04-06-2023):

  • Jacob Huijbrecht Hollestelle, twee schetsboeken
  • Jacob Huijbrecht Hollestelle, Stuifmolen, 1895 (aquarel op papier)
  • Jacob Huijbrecht Hollestelle, Slikpoort te Middelburg, 1894 (aquarel op papier)
  • Jacob Huijbrecht Hollestelle, De Vierschaar te Middelburg, 1873-1920 (papier, hout en karton)
  • Jacob Huijbrecht Hollestelle, Stilleven met vruchten en blauwe kaas, 1892, (olieverf op doek)

  Bruikleen aan MU Hybrid Art Eindhoven voor de tentoonstelling Beyond Borders and Binaries (16-12-2022 t/m 19-03-2023):

  • Dhr. van Winkel en Dhr. Caspers, Kopie van een Nehalenniasteen, 1979 (kunststeen)

  Bruikleen aan het Zuiderzeemuseum Enkhuizen voor de tentoonstelling Kunstenaarsdorpen in Europa (17-12-2022 t/m 10-04-2023):

  • Henri le Fauconnier, Zeeuwse boerinnen, 1914 (olieverf op doek)
  • Jacoba van Heemskerck, Bomen in de sneeuw, 1915 (tempera en goudverf op paneel)
  • Otto Rees, Walcherse vrouw, 1904 (olieverf op doek)
  • Jan Toorop, Boer en boerin - Domburg, 1905 (krijt op papier)
  • Maurice Góth, Gezicht op Domburg, circa 1918 (krijt een aquarel op doek)
  • Lodewijk Schelfhout, Strand te Domburg, 1912 (Oost-Indische inkt op papier)

  Overige uitgaande bruiklenen

  Bruikleen aan Museum het Valkhof, Nijmegen (tot 10-11-2022):

  • Twee fragmenten uit een altaar zonder nis

  Bruikleen aan het Van Goghmuseum, Amsterdam (tot 07-09-2023):

  • Anthon van Rappard, Tegelschilders, 1884 (olieverf op doek)

  Bruikleen aan de Gemeente Vlissingen (tot 15-04-2024):

  • Arie Berkulin, Mirror, 1986 (beeldhouwwerk)

  Bruikleen aan Museum Het Bolwerk, IJzendijke (tot 01-11-2024):

  • Zes blauwwitte tegels met soldaten die wapenhandelingen uitvoeren
  • Een kogeltang met twee loden kogels
  • Een percussiepistool, circa 1777
  • Fragment van een stokwapen
  • Penning (afgietsel) ter gelegenheid van het beleg van Oostende, 1604
  • Legpenning ter gelegenheid van de overwinning op de Spaanse galeien van Spinola bij Sluis, 1603
  • Legpenning ter gelegenheid van het overgaan van Oostende naar de Spanjaarden, 1604

  Bruiklenen aan de Stichting Het Zeeuws Landschap voor het Bezoekerscentrum Saeftinghe, Nieuw Namen (tot 02-11-2024):

  • Selectie fossiele schelpen, twee slagtanden en een dijbeen van een mammoet

  Bruikleen aan de Stichting Maartenskerk, Baarland (tot 01-01-2025):

  • Doopvont, vijftiende/zestiende eeuw (hardsteen)

  Bruikleen aan Protestantse Gemeente ’s-Gravenpolder - Baarland, 's-Gravenpolder (tot 01-01-2025):

  • Doopvont, 1553 (hardsteen)

  Bruikleen aan het Historisch Museum de Bevelanden, Goes (tot 01-02-2025):

  • G. Braam, Stadhuis te Goes met in de achtergrond de Magdalenakerk, 1848 (olieverf op doek)
  • Gewelfsteen met Christuskop, vijftiende eeuw (steen)

  Bruiklenen aan Terra Maris, Museum voor natuur en landschap, Oostkapelle (tot 10-08-2026):

  • Onderkaak van een wolharige mammoet

  Bruikleen aan het Zeeuws maritiem muZEEum, Vlissingen (tot 31-12-2026):

  • Helm volgens overlevering gedragen door viceadmiraal Joos de Moor
  • Hemd van Michiel de Ruyter, herdenkingstafelbel afkomstig uit de familie Evertsen
  • Doosje met botjes van de gebroeders Evertsen
  • Memorabilia met betrekking tot Jan van Speijk
  • Porseleinen vis en aardewerken kan afkomstig van het wrak van het VOC-schip De Woestduijn
  • Gedenkpenning ter ere van Trewleben wegens het opvissen van de gezonken lading van hopman Waterdrinker voor Westkapelle, 1660 (zilver)
  • Michel Evehart, Luidklok met opschrift 'Middelburg 1781', opgevist uit de Indische wateren, 1781 (brons)
  • Lunarium naar H. Schortinghuis’ lunarium
  • Jean Appelius, Jacob van Citters (1708-1792), circa 1750 (olieverf op doek)
  • J.B. Seghers, Gezicht op Veere vanaf het water, 1669 (olieverf op doek)
  • H. Roscam, Scheepsstrijd op de Zeeuwse stromen, 1717 (olieverf op doek)
  • Meesterteken wijnkoeler, Begrafenisschild van het schippersgilde te Middelburg, 1732 (zilver)
  • Julius Porcellis (toegeschreven aan), Vlootschouw op de rede van Rammekens, circa 1645 (olieverf op paneel)
  • Anoniem, Maritieme scène, 1700-1800 (olieverf op doek)
  • Koffiekan
  • Tafelschel met op de rand: 1678 ZOLI DEO GLORIA en guirlandes van bloemen bladranken
  • Anoniem, Het Schip Slot ter Hooge, 1775 (olieverf op doek)

  Bruikleen aan het Rijksmuseum, Amsterdam (tot 01-03-2027):

  • Bartholomeus Eggers, Buste van Gerard Schaep van Cortenhoeff, 1663-1666 (marmer)

  Bruiklenen aan Museum Hulst ‘s-Landshuis, Hulst (tot 01-08-2027):

  • Pop in vrouwenkostuum van Zeeuws-Vlaanderen, circa 1850 (leer, papier maché, riet, baai, katoen, fluweel, bloedkoraal, haar, koper en zijde)

  Bruiklenen aan het Roosevelt Informatiecentrum, Oud-Vossemeer (tot 01-09-2027):

  • Twee schandstenen en een geselpaal

  Bruiklenen aan de Stichting Dorpshuis Waarde (tot 28-10-2027):

  • Twee bakstenen en een vijzel

  Bruiklenen aan het Stadhuis Middelburg (langdurig):

  • Anoniem, Familieportret van familie Andriessen, 1770-1772 (olieverf op doek)
  • Anoniem, Portret van Abraham de Brauw (1697-), raadsheer van Vlaanderen, voor 1763 (olieverf op doek)
  • Anoniem, Portret van Jan Matens (-1605), burgemeester van Vlissingen, vóór 1605 (olieverf op paneel)
  • Jean Appelius, Portret van Petronella Geertruida van Berckel (1716-1780) echtgenote van Mr. Jacob van der Mandere, 1758-1780 (olieverf op doek)
  • Jean Appelius, Portret van Mr. Jacob van der Mandere (1707-1775), 1750-1775 (olieverf op doek)
  • Jean Appelius, Portret van Mr. Engelbert Johan van der Mandere (1744-1827), echtgenoot van Cornelia Adriana Ockersse, circa 1766 (olieverf op doek)
  • Jean Appelius, Portret van Cornelia Adriana Ockersse (1749-1800), echtgenote van Mr. Engelbert Johan van der Mandere, circa 1766 (olieverf op doek)
  • Philip van Dijk, Portret van Mr. Pieter Boddaert (1694-1760), godgeleerde en letterkundige, 1737 (olieverf op doek op paneel)
  • J. van Haansbergen, Portret van Josina Parduyn (1642-1718), echtgenote van Aernout van Citters, 1675-1695 (olieverf op doek)
  • J. Haansbergen, Portret van Aernout van Citters (1633-1696), 1675-1695 (olieverf op doek)
  • Willem van Mieris, Portret van Hester Roman, 1688 (olieverf op doek)
  • Willem van Mieris, Portret van Catharina Roman, 1688 (olieverf op doek)
  • Jan Palthe, Catharina Duynewey, overleden 1775, echtgenote van Jan de Munck, 1762 (olieverf op doek)
  • Jan Palthe, Jan de Munck (1687-1768), stadsbouwmeester van Middelburg, 1762 (olieverf op doek)
  • H. Serin, Portret van Anthony van Citters, 1749 (olieverf op doek)
  • H. Serin, Portret van Everedine Steenwijk, 1749 (olieverf op doek)

  Bruiklenen aan het Zeeuws Archief, Middelburg (langdurig):

  • Prentenkast, 1800-1900, (mahoniehout, ivoor)
  • Anoniem, Portret van Cornelis Cornelisz. van Ceters (1503/1514-1599), 1700-1800, (olieverf op doek)
  • Anoniem, Portret van Martina Thielens (-1585), 1700-1800, (olieverf op doek)
  • Anoniem, Portret van Mr. Pieter de la Rue (1695-1770), geschiedkundige, schrijver en dichter, circa 1750, (olieverf op doek)
  • Anoniem, Portret van Nicolaas Cornelis Lambrechtsen (1752-1823), Ambachtsheer van Ritthem, circa 1800, (olieverf op doek)
  • Anoniem, Portret van Maria Petronella Lambrechtsen-Schorer (1760-1803), circa 1800, (olieverf op doek)
  • Willem Jan van den Berghe, Gezicht op kasteel Popkensburg, 1868, (olieverf op paneel)
  • Jan Bodezon, Portret van Hendrik Pookx (1649-1739), 1706, (olieverf op doek)
  • Jan Bodezon, Portret van Maria van Waardt (1655-1738), echtgenote van Hendrik Pookx, circa 1706, (olieverf op doek)
  • Dirck van Delen, Christus geneest een lamme te Bethesda, 1636, (olieverf op doek)
  • Hendrikus Elias Roodenburg, Gezicht over het eiland Walcheren, gezien vanaf de Hoge Hil in Domburg, circa 1936, (olieverf op doek)
  • Hendrikus Elias Roodenburg, Huisjes in Zierikzee, circa 1934, (olieverf op doek)
  • Hendrikus Elias Roodenburg, Gezicht op de Lievenmonstertoren in Zierikzee, 1934, (olieverf op doek)
  • W. Schellinckx, Munnikenhof te Grijpskerke, 1659, (olieverf op doek)
  • Willem Stad naar Caspar Netscher, Onbekend mansportret uit de collectie van Van Citters, circa 1917, (olieverf op paneel)
  • Willem Stad naar Caspar Netscher, Onbekend vrouwenportret uit de collectie van Van Citters, circa 1917, (olieverf op paneel)
  • Willem Stad naar Jean Appelius, Portret van Anna Sara Boudaen (1718-1781), circa 1917, (olieverf op paneel)
  • Willem Stad naar Jean Appelius, Portret van Mr. Jacob van Citters (1708-1792), circa 1917, (olieverf op paneel)
  • Willem Stad naar Philip van Dijk, Portret van Maria van Citters (1689-1752), dochter van Aernout van Citters en Jozina Pardyn, circa 1917, (olieverf op paneel)
  • Willem Stad naar Philip van Dijk, Portret van C.A. Parduyn (1680-1735), circa 1917, (olieverf op paneel)
  • J. van den Eeckhout, J.F. Robert, M. Vincke, P. Roms en J. Piepers, Planetarium in gemarmerde houten kast, 1786, (hout, koper en glas)

  Bruiklenen aan het Stadhuismuseum, Zierikzee (langdurig):

  • Anoniem, Het keuren van de meekrap, 1764 (olievef op paneel)
  • Molenbeker, achttiende eeuw (zilver en glas)
  • Schelpenbuffet afkomstig uit het woonhuis van Job Baster in Zierikzee, met de wapens van hemzelf en van zijn echtgenote Jacoba Vink, 1755-1775 (hout, schelpen, koraal, gips, glas)
  • Gotisch geldkistje, vijftiende eeuw (ijzer)
  • Gesmolten lood en lei afkomstig van de St. Lievens Monsterkerk te Zierikzee na de brand van 6 op 7 oktober 1832 (glas, lood, leisteen)
  • Altaarretabel afkomstig van het klooster de Berg Sion te Noordgouwe (Schouwen), 1550-1575 (hout, albast)
  • Gedenk- of noodmunt van Zierikzee, 1575 (goud)
  • Penning van het St. Luciagilde te Zierikzee, circa 1700 (koper)
  • Gildepenning van het timmerliedengilde te Zierikzee, 1679 (koper)
  • Penning van het zakkendragersgilde te Zierikzee, 1695 (messing)
  • Opgezette zeearend