Terugblik

Inmiddels is het 2023 en als we terugkijken kunnen we ons bijna niet meer voorstellen dat de wereld begin 2022 nog helemaal in het teken stond van Covid-19. Het weer opstarten van een normaal draaiend museum na twee jaar beperkingen en sluitingen is ontzettend fijn en tegelijkertijd heel moeilijk. Niets is namelijk meer vanzelfsprekend.

In 2022 formuleren we als organisatie een nieuwe missie en visie die beter aansluiten bij wat we de laatste jaren zijn gaan doen en de ambities die we hebben.

De nieuwe missie is:

Het Zeeuws Museum zet kunst en erfgoed in voor een veerkrachtige samenleving waarin iedereen ertoe doet.

De bijbehorende kernwaarden zijn:

  • ZM verwelkomt
  • ZM ontmoet
  • ZM daagt uit
  • ZM brengt tot bloei

Afgelopen jaar hebben we met elkaar kunnen genieten van een viertal prachtige tentoonstellingen waarover je verderop in dit jaarverslag van alles over kunt bekijken en lezen.

  • Dichterbij Jan Heyse
  • Ons Dorp en de Zee
  • Vanuit de Diepte
  • re_USED re_SATIN

Met steun van de Vrienden van het Zeeuws Museum hebben we onze collectie kunnen uitbreiden met werk van Jan Heyse, waardoor we nu een mooi totaaloverzicht hebben. Vooral de vele schetsboeken zijn een bijzonder waardevolle en unieke aanvulling op de collectie.

In het kader van ons programma eenZM dat gefinancierd wordt vanuit de BIS werken we samen met het Pennywafelhuis en Duran Lantink, wat tot een eerste presentatie tijdens de DDW 2022 heeft geleid en in 2023 een nieuwe tentoonstelling oplevert. Ook de Werkplaats blijft een bijzondere plek in het museum. Dit jaar doen we daar voor het eerst mee aan Kunst op recept voor mensen die op deze manier via de kracht van kunst weer genieten van het leven en niet in een medisch traject terecht komen.

Vooruitblik

2023 wordt een boeiend jaar. We starten met de tentoonstelling protest processie parade waar in februari de Vaandeldrager van Rembrandt een tijdelijk verblijf heeft. De tentoonstelling Hotchpotch met Duran Lantink belooft een verrassende invulling van het begrip Zeeuws te geven. En in het laatste kwartaal van dit jaar organiseren we De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne. Van de Venne is een zestiende eeuwse Zeeuwse schilder en schrijver en tijd- en bondgenoot van Jacob Cats. Het wordt een grootse tentoonstelling met vele unieke internationale bruiklenen en met het Rijksmuseum als grootste bruikleengever. We hopen Van de Venne hiermee zijn plaats in de kunstgeschiedenis terug te geven én ons te realiseren dat er veel parallellen zijn tussen de onrustige tijd van Van de Venne (het ontstaan van de Republiek) en onze eigen tijd. Door terug te kijken in het verleden kunnen we ook reflecteren op onze eigen tijd en de toekomst.

Ik hoop dat we elkaar ook in 2023 weer ontmoeten, in het museum of daarbuiten!

Marjan Ruiter

April 2023