Colofon

De Zeeuwse Museumstichting is gevestigd te Middelburg en stelt zich ten doel Zeeuws erfgoed te bewaren, ontsluiten en vermeerderen, alles in de ruimste zin. Door voortdurend met behulp van kunstenaars en vormgevers nieuwe kaders te scheppen voor de collectie, bedient de stichting een breed publiek terwijl zij tegelijkertijd bijdraagt aan het scheppen van het erfgoed van morgen. De stichting kent een Raad van Toezicht - Directeur/bestuurder model. De stichting hanteert de Code of Cultural Governance.

TEKST
Zeeuws Museum

REDACTIE
Antoine Vanhemelrijk

ONTWERP HUISSTIJL
Hans Gremmen

WEBSITE
INTK

FOTOGRAFIE
Zeeuws Museum (tenzij anders vermeld)

Zeeuws Museum
Abdij, Middelburg
Postbus 378, 4330 AJ Middelburg
Tel +31 (0)118 65 30 00
www.zeeuwsmuseum.nl - info@zeeuwsmuseum.nl