Terugblik

Het jaar 2023 is een spannend en enerverend jaar voor het Zeeuws Museum.
In februari ontvangen we als onderdeel van zijn tournee door Nederland de veelbesproken Vaandeldrager van Rembrandt, als bijzonder tijdelijk element binnen de presentatie protest processie parade. Eind september opent na jaren van voorbereiding en na een lang uitstel als gevolg van de coronapandemie de tentoonstelling De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne. Beide presentaties zorgen er voor dat we grote stappen zetten, zowel op het gebied van internationaal bruikleenverkeer, publieksontvangst en veiligheid als beveiliging. Alles in nauwe en goede samenwerking met diverse bekende en nieuwe partners uit onze omgeving.

De tentoonstellingen protest processie parade en HOTCHPOTCH geven een flinke impuls aan ons programma eenZM, waarin we onderzoeken hoe musea kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid.

Met de drie tentoonstellingen hebben we dit jaar een mooi, gevarieerd programma voor verschillende doelgroepen kunnen realiseren. De workshops vaandels maken en het gevarieerde verdiepingsprogramma bij De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne zorgen daarnaast voor versterking van het programma van het museum.

Kortom een intensief en prachtig jaar om met veel voldoening op terug te kijken.

Marjan Ruiter
maart 2023